🌿 #شرکت‌هورامان‌سبز 🌴
ارائه تمامی خدمات باغداری و کشاورزی از جمله پیوند کردن ، شخم زنی ، هرس کردن ، مشاوره ، سمپاشی کود ، درخت کاری ، شنیری ، خرید الوار درختان ، کتر شناسی ، فروش انواع بذرسبزیجات ، کارگر باغ ،بیمه کردن شنگر ، ورزیر ، چمن زنی ، سرشاخه زن ، تراکتور ، مینی تراکتور ، تیلر ، حصارچینی و تبدیل زمین به باغ.
تهیه و توزیع انواع نهال و قلمه
ایجاد انواع آبیاری ها ، خرید و فروش محصولات کشاورزی و…
آمادگی قرارداد با ادارات ، بیمارستان ها ، شهرداری ها و دهیاری ها جهت ایجاد فضای سبز شهری ، روستایی و اداری
کلیه خدمات کشاورزی، باغداری و فضای سبز را از ما بخواهید.

با مدیریت محمدی کیا
آدرس:پاوه، دوریسان نرسیده به مسجد جامع
🌿 شرکت هورامان سبز 🌱
+۹۸۹۱۸۱۳۰۸۳۲۲
+۹۸۹۱۸۲۴۹۹۳۲۵